Wellnessmassage

Een (mogelijke) definitie van massage is:
“De praktijk van het toepassen van gestructureerde of ongestructureerde druk, spanning, beweging, of trilling op de zachte weefsels van het lichaam ter bevordering van het welzijn van de cliënt.”

Het woord massage stamt waarschijnlijk uit Frankrijk of het Midden-Oosten. Het Arabische woord “mass” betekent drukken en het Hebreeuwse woord “maschesch” betasten. Ook het Griekse woord “massein”, wat kneden betekent, spreekt voor zich. Deze drie benamingen geven goed weer wat er onder massage wordt verstaan, namelijk het lichaam betasten, drukken en kneden.

De effecten van een massage zijn heel divers. Massage zorgt net als lachen en sporten voor onder andere de aanmaak van het hormoon endorfine (andere hormonen die aangemaakt worden zijn: dopamine, serotonine, en oxytocine). Hierdoor vermindert massage stress en nog beter: het stimuleert je geluksniveau. Daarnaast zorgt massage voor nog veel meer positieve effecten. Na een massage zijn je spieren soepeler, de spierspanning zal verbeteren. Ook verbetert massage de doorbloeding, zodat er een betere uitwisseling plaats vindt tussen het bloed en de omliggende weefsels. Bovendien is massage een effectief middel voor pijnbestrijding. Zo zijn er nog veel meer redenen, waarom massage goed is voor jouw cliënten en voor jezelf.

Stress is veel aanwezig in de hectische wereld van vandaag. Stress heeft een negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van een individu. Zowel uit de praktijk als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat massage stress kan verminderen.

Uit een onderzoek is gebleken dat massage zorgt voor een daling van de hartfrequentie en de bloeddruk. Andere onderzoeken hebben aangetoond dat ook het zuurstofverbruik en de hoeveelheid cortisol in het bloed was gedaald na een massage. Ook blijkt dat massage een psychologisch effect heeft: het beïnvloedt de emotionele toestand en verlaagt de hoeveelheid stress die iemand ervaart.